فنی و مهندسی کارونسر

فنی و مهندسی کارونسر

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

اتصالات انعطاف پذیر اگزوز اتومبیل -
اتصالات انعطاف پذیر اگزوز اتومبیل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیلنگ های فلزی صنعتی -
شیلنگ های فلزی صنعتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :غلامرضا بیات
وب سایت :www.karonsar.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982188790863-6
نمابر: +982188772931
آدرس: تهران - میدان ونک - خیابان ونک - کوچه ارم - پلاک 7
کد پستی: 1994743311

ارسال پیامبه بالا بروید